συνάντηση # zoom

Meeting does not exist: 86743968732.

Για να συνδεθούμε μέσω jitsi κάνουμε –> κλικ στο πράσινο κουμπί.  Δεν χρειάζεται αποδοχή, κωδικός ή κάτι τέτοιο. Μονο να σιγουρευτούμε ότι είναι ενεργοποιημένη η κάμερα και το μικρόφωνο στο κάτω μέρος του παραθύρουθ που θα ανοίξει. Αν είμαστε σε κινητό μπορούμε προτείνω να κατεβάσουμε το app.

Για να συνδεθούμε μέσω zoom:

Έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

  1. Join Via Zoom App
  2. Join Via Web Browser

Συνιστώ την πρώτη επιλογή.

Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένη την μικρή δωρεάν εφαρμογή Zoom και προφανώς λειτουργικό μικρόφωνο & κάμερα.

Αν δεν την έχουμε κατεβαίνει αυτόματα (είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία).

Meeting does not exist: 86743968732.

Για να συνδεθούμε μέσω jitsi κάνουμε –> κλικ στο πράσινο κουμπί. Δεν χρειάζεται αποδοχή, κωδικός ή κάτι τέτοιο. Μονο να σιγουρευτούμε ότι είναι ενεργοποιημένη η κάμερα και το μικρόφωνο στο κάτω μέρος του παραθύρουθ που θα ανοίξει. Αν είμαστε σε κινητό προτείνω να κατεβάσουμε το app.

Για να συνδεθούμε μέσω zoom:

Έχουμε τις παρακάτω επιλογές:

  1. Join Via Zoom App
  2. Join Via Web Browser

Συνιστώ την πρώτη επιλογή.

Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένη την μικρή δωρεάν εφαρμογή Zoom και προφανώς λειτουργικό μικρόφωνο & κάμερα.

Αν δεν την έχουμε κατεβαίνει αυτόματα (είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία).